Adoracja Najświętszego Sakramentu i Msza Święta dla młodzieży

 

„W Was jest nadzieja, ponieważ Wy należycie do przyszłości, a zarazem przyszłość do Was należy.” 

Jan Paweł II

 

Panie  Jezu  Chryste,  utajony  w  Najświętszym  Sakramencie,

przychodzimy do Ciebie, aby oddać Ci należny hołd uwielbienia i  dziękczynienia

Wierzymy,  że  Ty  naprawdę  jesteś  ukryty w  kawałku  białego  chleba.

Klęcząc przed  Tobą,  chcemy opowiedzieć Ci o naszej codzienności, chociaż wiemy że Ty znasz ją najlepiej.

Czas spędzony  w  Twojej świętej obecności  jest  dla   nas   czasem   przemienienia   i   zaczerpnięcia  nowych  sił.

Oddajemy  się  Tobie całkowicie  na  czas  tej  adoracji.

Chcemy na chwilę zatrzymać się z dala od hałasu tego świata i otworzyć się na Ciebie.

Panie  Jezu, prosimy Cię, niech nas ogarnie łaska Twa, Duch Twój Święty niech dotknie nas.