Księża obecnie w parafii

KSIĄDZ PROBOSZCZ

Ks. Krzysztof Dukielski

Pochodzi z parafii p.w. Św. Jadwigi Królowej w Radomiu

Święcenia kapłańskie otrzymał 31 maja 2003 roku 

W naszej parafii posługuje od 01 lipca 2021 roku 

 

 

 

KSIĄDZ WIKARIUSZ

 Ks. Daniel Natorski

Pochodzi z parafii p.w. błogosławionego Władysława w Gielniowie

Święcenia kapłańskie otrzymał 29 maja 2010 roku

W naszej parafii  posługuje od 1 lipca 2018 roku.

 

 

 

KSIĄDZ REZYDENT

Ks. kan  Florian Sylwester Rafałowski 

Pochodzi z parafii p.w. Św. Mikołaja w Szewnie

Święcenia kapłańskie otrzymał 16 czerwca 1957

W latach 2001-2007 sprawował
funkcję proboszcza w naszej parafii.
Po przejściu na emeryturę
nadal wspomaga duszpasterzy swoją posługą.