KOła Żywego Różańca

Spotkania małżeńskie

Najważniejszą rzeczą i najtrudniejszą jest uczynić Różaniec modlitwą wszystkich.

„Maryjo, moja czuła Matko, Tobie powierzam mój los (…).
Nie pozostawiaj mnie sobie samej, ale zawsze zajmuj się mną,
 by mnie prowadzić jak małe bezwolne dziecko.”

 Paulina Jaricot

     Sługa Boża Paulina Jaricot założycielka Żywego Różańca urodziła się 22 lipca 1799 r.
w Lyonie w rodzinie właścicieli fabryki jedwabiu. W młodości była skoncentrowana wyłącznie na sobie i swoim wyglądzie.
 W Boże Narodzenie 1816 r. przeżyła nawrócenie. Wtedy oddała swoje życie Bogu, złożyła śluby czystości i radykalnie zmieniła swoje życie.
Odwiedzała ubogich i chorych, opiekowała się młodymi robotnicami, gromadziła wokół siebie dziewczęta by w swoich środowiskach żyły pobożnie.

      Z jej intencji powstaje „Dzieło Rozkrzewienia wiary”, a 1826 r. Żywy Różaniec. Osamotniona i opuszczona przez ludzi zmarła 9.01.1862 a jej ostatnie słowa to: „Maryjo! Matko moja! Cała jestem Twoja”. 

      Żywy Różaniec jest wspólnotą wiernych modlących się każdego dnia na różańcu. Każdego dnia członek Koła Żywego Różańca (Róża Róż) rozważa jedną tajemnicę
 z życia Pana Jezusa i Maryi, według wyznaczonej kolejności, w następnym miesiącu odmawia kolejną. Oznacza to, że osoby należące do KŻR, odmawiając 1 dziesiątkę różańca codziennie, łącząc się w modlitwie wspólnotowej, razem odmawiają cały różaniec. Raz w miesiącu Róże Róż spotykają się na wymienienie kolejnych tajemnic. W naszej parafii jest 5 kół Żywego Różańca.

Koło Żywego Różańca Wólka Tarnowska, zelatorka Kocyk Halina

Koło Żywego Różańca Magnuszew, zelatorka: Danuta Smykiewicz

Koło Żywego Różańca Wilczkowice, zelatorka: Irena Sawicka

Koło Żywego Różańca pod wezwaniem Matki Bożej Fatimskiej, zelatorka: Danuta Amerek  opiekun ks. kan  Florian Sylwester Rafałowski

Koło Żywego Różańca Róża Róż rodziców za dzieci pod wezwaniem Matki Bożej Anielskiej, zelatorka Beata Arciszewska opiekun  ks.Daniel Natorski,

 

po 20 osób w jednej Róży, czyli 100 osób każdego dnia wyprasza u Pana Boga przez serce Maryi, potrzebne łaski dla naszej parafii, całego kościoła oraz modli się w intencjach papieskich. 

            Kiedy modlimy się na różańcu, Maryja modli się razem z nami, rozważając życie swojego syna Jezusa Chrystusa w poszczególnych tajemnicach. Upiększa tę modlitwę  i przyozdabia swoimi cnotami, poprzez swojego syna zanosi ją prosto do Boga. Różaniec, jak podkreśla wielu świętych oraz doktorów kościoła jest potężną bronią w walce z szatanem. 

   Chętnych, którym zależy na dobru drugiego człowieka i jego zbawieniu 

zapraszamy do włączanie się do wspólnej modlitwy różańcowej.

Zelatorki Kół Żywego Różańca.