Adoracja Najświętszego Sakramentu i Msza Święta dla młodzieży
„Przychodzisz, Panie, mimo drzwi zamkniętych,
Jezu Zmartwychwstały, ze śladami męki.
Ty jesteś z nami, poślij do nas Ducha!
Panie nasz i Boże, uzdrów nasze życie!”