MAZOWSZE W KORONIE koncert Perły muzyki polskiej

 

 

 

„Czym jest kultura? Kultura jest wyrazem człowieka.
Jest potwierdzeniem człowieczeństwa.
Człowiek ją tworzy – i człowiek przez nią tworzy siebie.
Tworzy siebie wewnętrznym wysiłkiem ducha: myśli, woli, serca.
I równocześnie człowiek tworzy kulturę we wspólnocie z innymi”

                                    

                                      św. Jan Paweł II