Księża w historii PArafii

Proboszcz

1628 ks. Jakób Zawisza

1662 ks. Stanisław Giżycki

1695 ks. Mikołaj Kalinowski

1712 ks. Stanisław Kośmider

1724 ks. Franciszek Turowski

1737 ks. Józef Głuchowski

1738  Józef Jan z Wiel. Paluchowa Paluchowski

1740 ks. Wojciech Starczewski

1747 ks. Ambrozy Kubalski

1755 Ks. Paweł z Gózdu Gozdzki

1768 ks. Jakób Kucharski

1771 ks. Stanisław Wojciech Maliszewski

1806 ks. Jan Rzońca

1808 ks. Justyn Zaręba Skrzyński

1833 ks. Leon Zachorski

1844 admin. ks.  Jacek Woryński

1846 ks. Józef Mączewski

1862 ks.  Wincenty Łubek

1907  ks.  Szymon Pióro

1917-1946 ks. Tomasz Kruzer 

1946-1948 ks. Aleksander Paduszyński

1948-1953 ks. Piotr Wysocki

1953-1967 ks. Józef Czuba 

1967-1968 ks. Wacław Krzysztofik

1968-2001 ks. prał. Jan Roguś

2001-2007 ks. kan. Florian Rafałowski          

2007-2021 ks. kan. Szczepan Iskra  

2021- obecnie      ks. Krzysztof Dukielski

Wikariusze

1950-1952  ks. Józef Nowicki 

1952  ks. Stanisław Janik
1952-1953   ks. Stanisław Wydra

1953-1954  ks. Michał Rejmer 

1954-1955  ks. Eugeniusz Cieślik 

1955-1957 ks. Stanisław Groszek 

1957-1960 ks. Marian Adamczyk  

1960-1962 ks. Leon Borowiecki  

1962-1964 ks. Stefan Roguś 

1964-1967 ks. Stanisław Skwira

1964-1967 ks. Henryk Kołodziejczyk 

1967-1968 ks. Henryk Kolasa

1967  diakon Jan Medaj

1968-1969 ks. Jan Medaj

1969-1971 ks. Kazimierz Sobczyk

1970-1973 ks. Eugeniusz Siedlecki

1971-1974 ks. Ryszard Wamyj

1973-1974 ks. Marian Stawiarski

1974-1976 ks. Zdzisław Foss

1975 ks. Mirosław Granat

1976-1977 ks. Mieczysław Surus

1976-1981 ks. Roman Uraziński

1978-1980 ks. Stanisław Katryński

1981-1982 ks. Stefan Suwara

1982-1984 ks. Bogdan Nogaj 

1984-1986  ks. Jacek Czerwiński 

1986-1990  ks. W Wiącek 

1990-1995  ks. Andrzej Maciąg

1994-1996  ks. Marian Baranowski

1996-1999  ks. Robert Kotowski

1999-2001 ks. Grzegorz Włodarczyk 

2000  ks. Zbigniew Zep

2001-2003  ks. Janusz Biskup

2003- 2004  ks. Jarosław Wypchło

2004-2007  ks. Krzysztof Świątek

2007-2010  ks. Jacek Jurczak

2010-2012  ks. Rafał Jaworski

2012-2013  ks. Wojciech Solecki 

2013- 2014  ks. Robert Seweryn

2014-2018  ks. Wojciech Jaworski

2018- 2023   ks. Daniel Natorski

2023- obecnie ks. Tomasz Walasik