Śp. ks. Florian Rafałowski – gregorianka.

Śp. ks. Florian Rafałowski

– gregorianka.

Lp.         Data Mszy Świętej        Godzina Mszy Świętej Od kogo?

1             29.04.2024        7.30      Od księży z Parafii i Sióstr zakonnych

2             30.04.2024        7.30      KŻR Wólka Tarnowska

3             01.05.2024        7.30      KŻR Fatimskie

4             02.05.2024        7.30      KŻR Seniorzy Magnuszew

5             03.05.2024        7.00      Mieszkańcy Aleksandrowa

6             04.05.2024        7.30      Uczniowie ZSiPO w Magnuszewie

7             05.05.2024        9.00      KŻK Wólka Tarnowska

8             06.05.2024        17.30    Mieszkańcy Magnuszewa

9             07.05.2024        17.30    Od Urzędu Miasta w Magnuszewie

10          08.05.2024        7.30      Parafianie z Bedlna

11          09.05.2024        7.30      KŻR Rodziców za dzieci

12          10.05.2024        7.30      OSP Wilczkowice

13          11.05.2024        7.00      Wspólnota małżeństw

14          12.05.2024        7.00      Grupa lektorów

15          13.05.2024        7.30      KŻR Przydworzyce

16          14.05.2024        7.00      KŻR MB Anielskiej

17          15.05.2024        7.30      PZ CARITAS

18          16.05.2024        7.30      SCHOLA

19          17.05.2024        17.30    Mieszkańcy Osiemborowa i Urszulina

20          18.05.2024        7.00      KŻR MB Łaskawej z Wilczkowic

21          19.05.2024        7.00      Pracowników SP z Przydworzyc

22          20.05.2024        17.30    ZSiPO w Magnuszewie

23          21.05.2024        7.00      Rodzina Olszewskich i Sawickich

24          22.05.2024        7.00      Krąg biblijny

25          23.05.2024        7.00      Rycerze Kolumba

26          24.05.2024        7.30      Ks. Rafał Kalbarczyk

27          25.05.2024        17.30    Mieszkańców Przydworzyc

28          26.05.2024        7.00      Od rodziny Kalbarczyków

29          27.05.2024        7.00      Od Zakładu pogrzebowego

30          28.05.2024        17.30    Mieszkańcy Grzybowa