Intencje Mszy Świętej

INTENCJE MSZALNE

10-16 CZERWCA

 

PONIEDZIAŁEK (10 CZERWCA)

7:00     + Czesława Kęsika w 5 r. śm., zm. Z rodz. Kęsików i Wiączyków

7:00     + Jana Siarniewicza (O.U.P.)

7:30     + Martę, Józefa, Andrzeja Miśkiewicz, Stefana, Łucję Korczaków, Genowefę, Tadeusza Szulców

7:30     O zdrowie dla Andrzeja Krogulca

WTOREK (11 CZERWCA) ŚWIĘTO ROCZNICY POŚWIĘCENIA KOŚCIOŁA KATEDRALNEGO W RADOMIU

7:00     + Za dusze w czyśccu cierpiące

7:30     + Zofię Zielińską (O.U.P.)

ŚRODA (12 CZERWCA)

7:00     Dz-bł w 18 r. ur. Michała Rychlickiego

7:00     + Grzegorza Kaszewiaka (O.U.P.)

7:30     Dz-bł w 76 r. ur. Wiesławy Wojtas

7:30     + Alinę Zając (o.u.p.)

 

CZWARTEK (13 CZERWCA) ŚWIĘTEGO ANTONIEGO Z PADWY

7:00     + Melanię Witek (O.U.P.)

7:00     Kazmierza Witka z Woli Magnuszewskiej (o.u.p.)

7:00     + Za dusze w czyśccu cierpiące

7:30     + Stefanię, Jana Rychert, Zofię, Antoniego, Eleonorę Woźniakowskich

7:30     + Irenę Wojtas (o.u.p.)

18:00   + Józefa (9r. Śm.) Martę Władysława Kucharskich (NABOŻEŃSTWO FATIMSKIE)

18:00   + Teresę Barską z.d. Wackowska

 

PIĄTEK (14 CZERWCA)

7:00     +  Franciszka, Helenę Marchewków

7:00     + Kazimierza Witka (O.U.P.)

7:30     + Jerzego Lipca, Helenę, Jana Wojtasów

7:30     + Tadeusza Walkiewicza (o.u.p.)

           

 

SOBOTA (15 CZERWCA)

7.00     + Jana, Waldemara Cwylów, zm. Z rodz. Cwylów, Polaków, Gizków

7:00     Dz-bł za dar życia Agnieszki Pasek, zm. Rodziców Jana i Stefanię Dąbrowskich

7:30     + Stanisława, Irenę Leszczyńskich, Stanisławę Pokorską

7:30     + Stanisława Kocyka w 6 r. śm., Hieronima, Reginę, Ignacego, Zuzannę, Jana, Mariannę Kocyków, Piotra, Reginę, Aleksandra, Helenę Witków, Stanisławę, Grzegorza Skowrońskich, Jana Małgorzatę Sikorów

 

 

XI NIEDZIELA ZWYKŁA (16 CZERWCA)

7.00     + Mariannę w 14 r. śm. Jana Bogumiłów, Stanisława Kowalczyka, Irenę Brzezińską

            Za Ojczyznę

9:00     + Władysławę, Józefa, Stanisława Figlewiczów, zm. Z rodz. Figlewiczów, Dudków

10:15   + Irenę, Władysława Wachników, Tadeusza, Mariusza Wachników i zm. Z całej rodziny

            Dz-bł za Annę Cwyl w k. r. u.

12:00   Dz-bł w 18 r. ur. Michała Rychlickiego

16.00   + Stanisława, Annę Sadurskich, Mariannę, Dariusza Kalinowskich

            W int. DNM