Apostolat MARGARETKA

Spotkania małżeńskie

      Apostolat MARGARETKA jest wspólnotą osób świeckich, które świadome licznych zagrożeń dla kapłaństwa we współczesnym świecie pragną nieść modlitewną pomoc Kościołowi.

     Istotę wspólnoty stanowi codzienna modlitwa w intencji konkretnego kapłana.
 Każda osoba należąca do Apostolatu przyjmuje na siebie wieczysty obowiązek modlitwy za konkretnego kapłana w wyznaczonym dla niej jednym dniu tygodnia.

Modli się ona indywidualnie w dowolnym miejscu, członkowie wspólnoty nie mają obowiązku zbierania się na modlitwie.
     Ważne jest to, aby w każdym dniu tygodnia kapłan był objęty modlitwą.
Jeśli ktoś umiera wcześniej niż dany kapłan, to istnieje możliwość zastąpienia tej osoby inną. Jeżeli nie będzie takiej możliwości, to osoba składająca przyrzeczenie zabiera ze sobą obowiązek modlitwy wstawienniczej także po śmierci (w niebie lub w czyśćcu, na zasadzie świętych obcowania).
Gdyby kapłan umarł wcześniej, to członkowie nie przestają się za niego modlić.

   „Apostolat Margaretka (fr. „Le Mouvement des Marguerites”, ang. „The Daisy Movement”) został założony w Kanadzie 1 sierpnia 1981 roku przez panią profesor Louise Ward, za aprobatą miejscowego biskupa.
Od samego początku jego patronką została Najświętsza Maryja Panna Matka Kościoła.

  Apostolat Margaretka, jak twierdzi założycielka, jest „duchową adopcją kapłana w modlitwie”.
   Na logo ruchu wybrano kwiat Margaretki. Ilustruje on zaangażowanie w modlitwę. Roślina jest zakorzeniona w glebie Kościoła i odżywiona życiem Ducha Świętego. Siedem płatków kwiatu reprezentuje siedem osób, które zobowiązały się do modlitwy za konkretnego kapłana. W centrum kwiatu wpisuje się imię kapłana, natomiast na płatkach imiona siedmiu osób, które składają Bogu przyrzeczenie modlitwy.

   W Apostolacie Margaretka istnieje duża dowolność w wyborze modlitw.
Louise Ward stwierdziła: „Każdy ‘płatek’ może modlić się w sposób, który najlepiej mu odpowiada, każdy na swój sposób. Ruch nie oferuje specjalnej formuły”. I podobnie: „Każdy człowiek jest niepowtarzalny. Każdy liść z drzewa jest wyjątkowy; każdy płatek śniegu, kropla wody, ziarnko piasku są wyjątkowe. Więc każdy znajdzie unikalny sposób. Bóg nie tworzy kopii. Różnorodność jest chwałą Ojca”.   

 

W naszej parafii istnieje 12  Apostolatów Margaretek.