spotkania oAzowe

Spotkania oazowe

spotkania oazy
spotkania oazy
spotkania oazowe


Na naszych spotkaniach oazowych gromadzimy dzieci oraz młodzież,
odkrywającą prawdziwą radość płynącą ze wspólnoty, z miłości Bożej,
a także z miłości do drugiego człowieka.
Poprzez katechezę, czytanie Pisma Świętego, wspólną modlitwę i zabawę chcemy zgłębiać naszą wiarę, poznawać Pana Jezusa i Jego słowo.

Poruszamy tematy dotyczące m.in.: Boga, wiary, miłości, a także zastanawiamy się jak swoim zachowaniem i czynem stawać się Dzieckiem Bożym – dobrym człowiekiem. 

Nie brakuje nam również czasu na wspólną rozrywkę, tj. gra w piłkarzyki,
gry planszowe czy też wspólne pieczenie ciasteczek.
 Nad całością czuwa ks. Krzysztof Dukielski oraz Animatorki.

Spotkania oazowe odbywają się w każdą sobotę
 O 11.00 w Domu Parafialnym – zapraszamy dzieci i młodzież
ze szkoły podstawowej, którzy chcą wzrastać w wierze we wspólnocie z ludźmi.

 Na naszych spotkaniach możesz zbliżyć się do Boga, poznać nowych przyjaciół oraz spędzić czas w ciepłej atmosferze.

Aby do Nas dołączyć wystarczy po prostu przyjść – czekamy na Ciebie!