Zgromadzenie Sióstr Służek Najświętszej Maryi Panny Niepokalanej

Dziewczęta ze Stowarzyszenia katolickiego, powadzonego przez księdza i siostry zakonne

Siostry ze Zgromadzenia Sióstr Służek Najświętszej Maryi Panny Niepokalanej  w Magnuszewie są od 1905 r.
Pierwsze siostry prowadziły pracownię szycia, w której nie tylko szyły, ale także uczyły dziewczęta tego zawodu.
W parafii prowadziły Tercjarstwo, utrzymywały porządek
 w kościele, prały bieliznę kościelną, przygotowywały ludzi chorych do sakramentów i do dobrej śmierci, zajmowały się Bielankami. Ks. Pióro, ówczesny  proboszcz bardzo doceniał pracę sióstr.

     W 1920r. została założona ochronka( przedszkole) dla dzieci z wyżywieniem.

     Od 1936r. prowadziły stołówkę dla ludzi i pracowały
 w  gospodarstwie rolnym. Hodowały bydło i trzodę chlewną.

       Przed drugą wojną światową zapadła decyzja, aby dom sióstr został zlikwidowany. Sołtysi zebrali wtedy podpisy i udali się
z delegacją do przełożonych zgromadzenia, z prośbą, aby siostry mogły pozostać. Nawet hrabia Jan Zamoyski chciał ofiarować siostrom dom, ale był on zbyt daleko od Kościoła, dlatego  siostry podziękowały. Hrabia regularnie obdarowywał siostry drzewem
na opał, żywnością i datkami pieniężnymi. Przełożone zgodziły się na pozostanie sióstr w Magnuszewie.

    W czasie drugiej wojny światowej siostry przeżyły straszne chwile związane z walkami na tym terenie. Zapaliła się stodoła. Jedna z sióstr została raniona przez bombę. Cierpiały z powodu głodu. Musiały uciekać zarówno przed Niemcami jak i bolszewikami.

   Po wojnie siostry wróciły do tych prac, które wykonywały pierwsze siostry, czyli prowadziły pracownię krawiecką
i zajmowały się kościołem.

    Od 1982 roku siostry mieszkają w domu parafialnym tzw. ,,Wikariacie”. W tym też roku siostry podejmują nową pracę.
Jest nią katechizacja dzieci w punktach katechetycznych.

   Na cmentarzu parafialnym spoczywają trzy  siostry: s. Józefa Kukułka, s. Aniela Grela i s. Marianna Leszczyńska

       15 sierpnia 2005 roku odbył się jubileusz 100 -lecia
pobytu sióstr w Magnuszewie. Uroczystą Mszę Świętą celebrował ks. Bp Stefan Siczek. Wierni licznie się zgromadzili.
Wszyscy zebrani z całego serca dziękowali Bogu za pracę sióstr. Siostry także były wdzięczne Bogu, że mogły się  tak pięknie wpisać w historię tej parafii swoją modlitwą i świadectwem życia.

 Ze względu na złe warunki mieszkaniowe s. Przełożona Prowincji podejmuje decyzję o zamknięciu domu w Magnuszewie. Jednak praca sióstr przez mieszkańców parafii jest bardzo ceniona, dlatego znowu udaje się delegacja, która wyprasza pozostanie sióstr. Gmina i Parafia wyremontowała dom, w którym siostry mieszkają do dziś, za co Zgromadzenie jest bardzo wdzięczne.

     Od 2007 roku siostry  podejmują pracę organistki, katechetki i zakrystianki.

Obecnie w parafii są następujące siostry: s. Stanisława Misiak– przełożona domu i katechetka, s. Halina Bielak, zastępczyni przełożonej i zakrystianka, oraz s. Krystyna Mazur– organistka.